Upphovsman

Christoffer Elvström, Amanda Åbrandt, Jacob Back, Julia Björses, Emilia Björses, Eddie Hägglund, Algot Lund, Sofie Fröjdö, Inez Plogman, Jimmy Dahlsten

Årgång

Tagg

Installation, Mediekonst

Yrkesakademin I Österbotten Logotyp

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter till lärare:

Tanja Aumanen, 050 348 8317, tanja.aumanen@yrkesakademin.fi

Löfholm Ulrica, 040 5251902, ulrica.lofholm@yrkesakademin.fi

Bo Forsander, 044 750 3217, bo.forsander@yrkesakademin.fi