Om oss

Utövare av visuell framställning (tidigare bildartesan) vid YA är en bred utbildning och ger färdigheter inom bildkonst, måleri, skulptur, grafik, fotografi, film och bildhanteringsprogram samt grafisk formgivning. 

Utbildningens röda tråd är att utveckla konstnärligt skapande och kommunikation, samt träna den studerandes kreativitet.

Utbildningen finns i Campus Allegro i Jakobstad vilket ger möjlighet att studera i en modern och inspirerande miljö men också att knyta nya, viktiga kontakter och samarbeta med studerande från andra utbildningar inom musik och konst, samtidigt som man får utmärkta ingångar till yrkeslivet eller fortsatta studier.

Utöver två obligatoriska delar får den studerande välja examensdelar inom det område som hen vill specialisera sig inom, till exempel grafisk design, måleri, foto och så vidare. Man kan välja mellan ett tjugotal olika examensdelar. Det finns hela tiden två ”studiestigar” att följa: en med inriktning på formgivning och foto/film och en med inriktning på fri konst. 

Under studierna har de studerande möjlighet att lära sig genom utbildning på arbetsplats. Är den studerande t.ex. intresserad av fotografi eller grafisk formgivning kan man söka till en fotostudio, tidning eller reklambyrå. Man kan även göra beställningsarbeten som praktikprojekt ex illustrationer, musikvideon, filmer, reklammaterial eller väggmålningar och andra rumsliga planeringar. 

Som bildartesan kan man bl.a. jobba inom grafisk formgivning på en reklambyrå, som frilansare inom kreativa branscher, inom fotografi och rörlig bild, med fri konst eller inom andra sammanhang där kultur produceras. 

Många väljer även att fortsätta studera t.ex. på Arkada eller Novia.

Yrkesakademin I Österbotten Logotyp

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter till lärare:

Tanja Aumanen, 050 348 8317, tanja.aumanen@yrkesakademin.fi

Löfholm Ulrica, 040 5251902, ulrica.lofholm@yrkesakademin.fi

Bo Forsander, 044 750 3217, bo.forsander@yrkesakademin.fi